Gården

Gården er en del gårdprojektet ”Grønne gårde”, som Københavns Kommune står bag. Dette er et færdiggjort projekt tilbage i 2018, hvor information vedrørende dette fremgår her.

Det forventes at gården holdes fri for cykler og løsøre, hvor beboerne må finde andet steds til dette.

Læs mere om projektet på Københavns Kommunes hjemmeside


Involverede parter:

www.gaardrum.dk

www.bsaa.dk

www.operate.dk

Seneste udvikling:


Gården er overdraget til ejerforeningen pr 1. Maj 2018. På generalforsamlingen den 17/4 2018 er det besluttet at foreningen bestyrelse fungere som gårdlaug.


Gårdprojektet starter 14/11 2016.


22-01-2015: Projektet er godkendt af Borgerrepræsentationen

15-12-2014: Projektet er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget

17-12-2012: Notat fra orienterende møde – se dokument nederst

04-12-2012: Afholdelse af orienterende møde – se powerpoint nederst

04-10-2012: Bekræftelse modtaget, at vinderen af udbuddet blev gaardrum.dk i samarbejde med BSAA Urban Lab og Operate

24-10-2011: Bekræftelse modtaget på optagelse til projektet – se nederst Årsbrev BK 983