VELKOMMEN TIL EJERFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 51-53 M FL

Alle med interesse for vores ejendom kan se en række informationer om både ejendommen og foreningen her på hjemmesiden.

Hjemmesiden er tænkt som en side, hvor man kan finde alle relevante informationer i form af vedtægter, husorden m.m. Nyheder finder du på ejerforeningens facebook gruppe "Ejerforeningen Vennemindevej 51-53 m.fl

Hjemmesiden vedligeholdes som udgangspunkt af ejerforeningens bestyrelse. Hvis I har input til hjemmesiden, så kontakt .

Vi håber, at I bliver glade for hjemmesiden og finder den værdiskabende og brugbar.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

NYHEDER

01-11-2016

Gårdprojektet går endeligt igang og gården skal ryddes.

Det er nu besluttet at Grønne Gård Projektet starter den 14 november 2016. Yderligere information vil være at finde på Facebook eller ved opslag i opgang.

17-04-2016

Ordinær Generalforsamlings referat 2016

Velbesøgt Ordinær Generalforsamling 2016

23-03-2016

Bestyrelsens skriftelige beretning til ordinære GF 2016

Bestyrelsens årsberetning 2014-2015

 

 

 

23-03-2016

Bestyrelses referat 01 2016

Bestyrelsen har konstitueret sig Således:

Claus H. Jensen             - Formand

Kennet P. Holmegård      - Kasserer

Stina W. Strömberg         - 

Jens K. Boutrup              - Mails

Kjersti R. Kjosås             - Hjemmeside.

Se alle nyheder